Безвъзмездна помощ за енергийна ефективност

Безвъзмездна помощ за енергийна ефективност от ЕС

Поради добрите си технически характеристики поликарбонатните плоскости и поликарбонтните  фасадни панели са изключително подходящи за реализиране на мерки за енергийна ефективност.

Допълнителни точки при повишаване на енергийната ефективност

ПРСР предвижда по-добро класиране на проектите, свързани с повишаване на енергийната ефективност на сградите - оранжерии от поликарбонат, селскостопански сгради.

Програма Енергийна ефективност и зелена икономика – до 50% безвъзмездна финансова помощ.

Програмата Енергийна ефективност и зелена икономика е насочена към малки и средни предприятия /МСП/. Тя е съвместна инициатива на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие.  Основната цел на програмата е намаляване на енергоемкостта на българските предприятия чрез реализиране на два типа мерки :

  1. Намаляване на разходите за отопление и охлаждане
  2. Намаляване на енергоемкостта на самото производство

При съчетаване на тези два типа мерки всяко малко и средно предприятие би могло да получи от 40 до 50% безвъзмездна финансова помощ, като максималният размер за отделен проект е 2 млн.лв.За архитекти

За архитекти

Полезно

01 Как да изберем подходяща фасада?

Използвани в екстериора, поликарбонатните фасадни  панели позволяват да се внесе подходяща...

02 Как да монтираме поликарбонатни панели?

Поликарбонатните плоскости в много случаи заменят стъклото и други материали в съвременното...

03 Защо да ползвате фасадни системи?

Фасадните панели и системи са модерни лекостроителни материали осигуряващи естествена светлина. Те...