Топлоизолация с безвъзмездна помощ за енергийна ефективност

Топлоизолация по програма REECL

Топлоизолация с безвъзмездна помощ за енергийна ефективност 

От подобряване на топлоизолацията на сградите в България са заинтересовани всички – и предприятията и обикновените граждани. За втори път стартира програмата REECL, насочена към българските домакинства и кооперации. След първия период на програмата в България са регистрирани икономии на стойност 124 250 МВтч енергия. Въглеродните емисии свързани с жилищното потребление на енергия са намалели с 170 532 тона на годишна база.

Програмата REECL предлага кредити за финансиране на енергоспестяващи мерки в жилищния сектор. Целта е да се помогне на домакинствата в България да намалят разходите си по отопление.

Енергоспестяващите мерки включват: изолация на стени, подове и покриви; ефективни печки и котли на биомаса; енергоефективни прозорци; слънчеви нагреватели за вода; ефективни газови котли; термопомпени климатични системи; абонатни станции и сградни инсталации; интегрирани в сградата фотоволтаични системи; газификационни системи; рекулперативни вентилационни системи.

Чрез тази програма вие можете на получите до 35% от стойността на проекта като безвъзмездна финансова помощ!

Свържете се с нас за консултация  – за добър комфорт още тази зима!За архитекти

За архитекти

Полезно

01 Как да изберем подходяща фасада?

Използвани в екстериора, поликарбонатните фасадни  панели позволяват да се внесе подходяща...

02 Как да монтираме поликарбонатни панели?

Поликарбонатните плоскости в много случаи заменят стъклото и други материали в съвременното...

03 Защо да ползвате фасадни системи?

Фасадните панели и системи са модерни лекостроителни материали осигуряващи естествена светлина. Те...